Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Ca Xèng

  • Xây dựng đời sống văn hóa > Phong trào toàn dân đoàn kết

Xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc: Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu

Đồng Ích là một xã thuộc vùng trung du của huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc, phía Bắc giáp xã Bàn Giản; phía Nam giáp xã Hoàng Đan (huyện Tam Dương); phía Tây giáp xã Đình Chu, Triệu Đề; phía Đông giáp xã Liên Hòa. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên 1.224,46 ha, được chia thành 7 thôn dân cư với 3.596 hộ và 13.463 nhân khẩu.

Bắc Giang: Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo bản sắc riêng

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Bắc Giang ngày càng phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả và tính bền vững. Đây là năm đầu tiên tỉnh thực hiện đánh giá xã NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2023-2025, với nhiều nét mới, yêu cầu cao hơn... song, các địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phấn đấu từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Những tuyến đường hoa kiểu mẫu của đồng bào Khmer Bạc Liêu

Bạc Liêu là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Bạc Liêu có 49/49 xã đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 67 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu... Bộ mặt nông thôn có sự khởi sắc đáng kể. Song hành với kết quả ấy là sự góp công, góp sức không nhỏ của đồng bào dân tộc Khmer.

Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Hiệu quả từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thấm nhuần tư tưởng coi văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương, nhiều năm qua, huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Từ đây, huyện huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc.

Đồng Tháp: Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” - Cơ sở để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thời gian qua được cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp quan tâm hỗ trợ và sự đồng thuận của đông đảo người dân tại các địa bàn dân cư, thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là “Ngày hội của nhân dân”, tạo được sự đoàn kết, gắn bó giữa người dân với Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Phụng Tường khoe sắc

Từ sự chung tay góp sức của người dân, nhiều tuyến đường dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Long Phú nói chung, ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng (Long Phú, Sóc Trăng) nói riêng đã được xây dựng. Điều đó không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo của xã Nông thôn mới, mà còn dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường sạch trong mỗi người. Tuyến đường hoa kiểu mẫu ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng là một điển hình như thế.