Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Ca Xèng

  • Xây dựng đời sống văn hóa > Phòng chống tệ nạn xã hội

Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Ngày 26/10/2023, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm) ban hành Công văn số 6875/BYT-UBQG50 về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023. Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 được thực hiện với chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!”.

Thành phố Đà Nẵng: Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội sau cai nghiện trên địa bàn

Trong năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Đà Nẵng, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy nói chung, công tác cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết số người nghiện đã phát hiện đều được tổ chức cai nghiện và hỗ trợ giúp đỡ sau cai nghiện, góp phần vào sự ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Xã Tản Hồng, huyện Ba Vì (Hà nội): Hiệu quả từ mô hình Camera an ninh

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, có mô hình Camera an ninh trên địa bàn xã Tản Hồng (Ba Vì, Hà Nội). Mô hình camera giám sát an ninh trật tự ở xã Tản Hồng đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí số 19 trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn xã trong năm 2022 và 2023.

Phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”

Ngày 30/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” thuộc chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025